Disclaimer

Disclaimer Trigona webdesign

De websites door Trigona ontwikkeld hebben tot doelstelling het ter beschikking stellen van nieuws, blogs en andere wetenswaardigheden.
De nieuwsbronnen en copyright rechten van beeld- of video materiaal op Trigona.nl worden altijd genoemd. De websites en webshops van Trigona webdesign worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Trigona streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten en diensten. Trigona garandeert echter niet dat de inhoud van trigona.nl juist of volledig is.

Ondanks alle aan de samenstelling van Trigona.nl Websites bestede zorg, kan noch de medewekers, noch Patrick Stolwijk, aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in door Trigona ontwikkelde websites en webshops zouden kunnen voorkomen, of voor de gevolgen van het gebruik van de gemaakte websites en webshops.

Ook is Trigona niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn websites of webshops. Ook andere problemen voortvloeiend uit gemaakte websites of webshops is niet de verantwoordelijkheid van Trigona, tenzij ere en onderhoudsovereenkomst aanwezig is, waarin dit wordt omschreven. Patrick Stolwijk aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door ons worden onderhouden, en waarnaar wordt verwezen vanaf of die verwijzen naar de Trigona website.